สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
       คุณกิตติคุณ  ศรีอุษณีย์มรกต
      เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
      โทร         : 02-018 6888 ต่อ 4410
      โทรสาร   : 02-622 191
      E-Mail    : Contact@tvbc.or.th
 
       คุณพิณทิพย์ บทบูรณ์อภิญญา
       ผู้ประสานงาน

      โทร         : 02-427 0088 ต่อ 2314

      โทรสาร   : 02-427 4418
      E-Mail    : Contact@tvbc.or.th
 

 

 
 

ชื่อ-สกุล ผู้สอบถาม    *
E-Mail ติดต่อ    *
เบอร์โทรศัพท์  
หัวข้อที่สอบถาม    
     
รายละเอียด