ร่วมใจต้านภัยแล้งในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะสมาชิกสภาธุรกิจไทย - เวียดนามได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือภัยแล้งในเวียดนามต่อ Mr. Ngyuen Thien Nhan ประธาน VN Fatherland Front ณ ที่ทำการ VN Fatherland, เมือง Hanoi

 
อ่านต่อ..
  
 

Robins brings the spirit of Thailand to Hanoi

Ha Noi, Vietnam – 6 March 2015:  Robins Department Store, part of Thailand's leading retailer Central Group today brought The Land of Smiles a little closer to Vietnam's capital with the announcement of a donation of over 160 million VND to the Thai Study Room of the University of Social Sciences and Humanities Ha Noi (USSH).

อ่านต่อ..
  

 

PRESS RELEASE PURE WATER FOR CHILDREN

Water is limitless - that misconception though lead to the fact that clean water is wasted in many places, especially in big cities. While in some other provinces, many people are living in poor conditions, using polluted water from rivers, streams, lakes 

อ่านต่อ..
  
 

ROBINS TO PROMOTE ETHNIC DESIGNS

Robins Department Store commenced a new CSR program called "Designs from the Village", which will see one of Vietnam’s most prominent fashion designers - Adrian Anh Tuan - visits remote ethnic villages in Lam Dong province to draw inspiration for a new collection to be sold exclusively at Robins. All proceeds from the sale of these items will be returned to the villagers themselves. อ่านต่อ..