ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เวียดนามโอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ"

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เวียดนาม : โอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ" ในงานสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม”ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบัน NEA ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดนด้านกัมพูชาและเวียดนาม โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชนิตร ชาญชัยณรงค์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อม ข้อควรปฏิบัติ ช่องทางโอกาสทางการค้า และการลงทุนในเวียดนามซึ่งเป็นตลาดศักยภาพที่ไม่ควรมองข้ามให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เมื่อ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 #ThailandVietnamBusinessCouncil #TVBC #ไทยเวียดนาม

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)