ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้แทนจากภาครัฐเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561

คุณราเกส ซิงห์ เลขาธิการ และคุณจริยา จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร จากสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ในฐานะผู้แทนภาคเอกชนของไทย ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้แทนจากภาครัฐ นำโดย ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 และเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ไทย-เวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ กรุงฮานอย การประชุม แบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรก เป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และวันที่สอง เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี
 
ผลการประชุมได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ทั้ง 2 ฝ่าย จะจับมือกันลดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมการค้า เพื่อทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันบรรลุเป้าหมายที่ 20,000 ล้านดอลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (1.) การอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งออกรถยนต์จากไทยไปเวียดนาม (2.) ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร (3.) ความร่วมมือในด้าน การนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทยา และอาหารเสริม (4.) ความร่วมมือด้านการเงินและธนาคาร
(5.) การส่งเสริมกิจกรรมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า และการจับคู่ธุรกิจระหว่างกัน และ (6.) ความร่วมมือผลักดันบทบาทนำของอาเซียนให้การเจรจา RCEP บรรลุผลโดยเร็วที่สุด
 
เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก มูลค่าการค้าของไทยกับเวียดนาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 13,141.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.74 ต่อปี ในปี 2560 การค้าไทย-เวียดนาม มีมูลค่า 16,634.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกของไทยไปเวียดนาม ร้อยละ 22% เป็นวัตถุดิบ ที่ทางประเทศเวียดนามนำเข้าเพื่อไปผลิตสินค้าเพื่อส่งออก รายการสินค้าส่งออกที่สำคัญจากไทยไปเวียดนาม ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และผลไม้แห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากเวียดนาม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
 
สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 มีผู้ประกอบการ SMEs ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ผลการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง #ThailandVietnamBusinessCouncil #TVBC #JTC #ไทยเวียดนาม

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)