รับเชิญให้มาเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "การค้า การลงทุน ในเวียดนาม"

คุณสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ ฯพณฯ คุณประจวบ ไชยสาสน์ นายกสมาคม มิตรภาพไทย-เวียดนาม, ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และอดีตรัฐมนตรี ได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "การค้า การลงทุน ในเวียดนาม” ให้แก่หลักสูตร "เสาหลัก เพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 4 (สกพ.4)" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาโครงการพระราชดําริ มี นักศึกษาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวจํานวน 60 ท่าน ณ อาคาร ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)