สภาธุรกิจไทย-เวียดนามประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 ผ่าน vdo conference : Zoom โดยมีที่ปรึกษา, กรรมการบริหารสภาฯ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม
 
ในการนี้ทางสภาธุรกิจฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยในการเข้าร่วมประชุมและได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนาม
 
 
 
 
 
 
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 19 มิถุนายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)