เชิญร่วมรับชมการเสวนา เรื่อง “ความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และ ประสบการณ์จากประเทศภาคี”

เชิญร่วมรับชมการเสวนา เรื่อง “ความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และ ประสบการณ์จากประเทศภาคี”
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง New York โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
ผ่าน Facebook Fanpage : thai chamber
 
ที่มา Thai Chamber
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)