เวียดนามเผยรายการสินค้าส่งออก 23 รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าสินค้าส่งออกทั้งหมด 23 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
 
ซึ่งสินค้าส่งออกดังกล่าว ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ, เครื่องจักร, ชิ้นส่วนอะไหล่, รองเท้า, ไม้และผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้, ยานพาหนะและชิ้นส่วน, อาหารทะเล, เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น สำหรับภาคเศรษฐกิจในประเทศยังคงมีแนวโน้มสดใส ด้วยมูลค่าการส่งออกรวม 50.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 
 
ในขณะเดียวกัน ภาคการลงทุนจากต่างชาติ ลดลงร้อยละ 5.7 มูลค่า 95.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (65.2% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) ทั้งนี้ สำนักงานนำเข้าและส่งออก ระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการบริหารองค์กรควบคู่กับดิจิทัล
 
 
วันที่ 31 กรกฏาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)