อุตหกรรมอาหารไทย ส่งออกครึ่งปีแรก 63 หดตัว 2% คาดฟื้นตัวครึ่งปีหลัง 3.6% มุ่งเป้า 1 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้ร่วมแถลงข่าว 3 องค์กร (สถาบันอาหาร -สภาหอการค้าฯ - สอท.) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ณ สถาบันอาหาร
 
โดยอุตสาหกรรมอาหารครึ่งปีแรกของปี 2563 ผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยลดลงร้อยละ 8.6 ด้านการส่งออกมีมูลค่า 505,584 ล้านบาท หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 2.0 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น(+0.1%) 
 
ขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรวัตถุดิบหดตัวลง(-3.7%) ชี้การส่งออกอาหารไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะพลิกกลับมาเป็นบวก คาดมีมูลค่าราว 519,416 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ประเมินว่าหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว เงินบาทไม่แข็งค่าและผันผวนมากนัก และการขาดแคลนวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงจากภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย ภาพรวมปี 2563 การส่งออกจะมีมูลค่า 1,025,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 
 
ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร จะดำเนินการลงนามความร่วมมือ MOU ในการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสมาชิกผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
 
ที่มา Thai Chamber
วันที่ 16 สิงหาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)