การประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ กรุงฮานอย

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เป็นประธานการประชุม ทีมประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 กรุงฮานอย โดยคณะกรรมการทีมประเทศไทยในกรุงฮานอย และผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานทีมประเทศไทยในห้วงที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคต
 
 
สำนักงานทีมประเทศไทยได้รายงานผลกระทบต่อการดำเนินงานจากสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นและมีพลวัตร
 
 ที่มา Royal Thai Embassy, Hanoi
วันที่ 27 สิงหาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)