เวียดนามจะบังคับใช้กฏหมายการแข่งขันทางธุรกิจ

สำนักงานการแข่งขันทางธุรกิจและการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งเวียดนาม ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการแข่งขันทางธุรกิจ พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้สนใจ กฏหมายฉบับนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสวนการผูกขาด รวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อตลาด เช่นการส่งผลให้ค่าขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น หรือส่งผลให้ราคายาแพงขึ้นเป็นต้น สำหรับกรณีที่ GRAB ซื้อกิจการของ UBER ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ทางการเวียดนามกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่
 
กฏหมายการแข่งขันทางธุรกิจจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้กฏหมายฉบับใหม่นี้ แม้ว่าธุรกิจใดมีส่วนแบ่งการตลาดตั้งแต่ 30% ขึ้นไปก็ตาม แต่หากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ก็ถือว่ากิจการนั้นไม่ได้ละเมิดกฏเกณฑ์ป้องกันการผูกขาด
 
 
แหล่งข้อมูล : เดอะเนชั่น ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)