สงครามการค้า โอกาส-ความท้าทายของเวียดนาม

ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นสงครามการค้า (Trade War) ในอนาคต มีแนวโน้มว่าจะกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ธนาคารพัฒนาเอเชียเผยว่าในปีที่ผ่านมา เวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 6.81% ขณะที่ธนาคารโลกคาดการ์ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2561 จะยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 6.5% โดยมีแรงผลักดันจากอุปสงค์ ภายในประเทศและการผลิตที่เน้นการส่งออก สวนกระแสประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่ได้รับพิษจากสงครามการค้าและความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์ 
ผู้ผลิตสินค้าของจีนได้ย้ายฐานการผลิตออกไปยังประเทศใกล้เคียงซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าอย่างเวียดนาม เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงขึ้นจากการที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า เช่นเดียวกับบริษัทเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวันที่ต่างพากันเข้าไปลงทุนในเวียดนาม
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้เวียดนามได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) รวมประมาณ 11,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 9.2%
 
 
แหล่งข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)