อังกฤษเลือกไทยเป็นเป้าหมายส่งออกเทคโนโลยี “สมาร์ทซิตี้”

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร เปิดตัวโครงการ Tech Export Academy ส่งเสริมผู้ประกอบการสมาร์ทซิตี้ 30 ราย โดยมีเป้าหมายเดินทางมาสำรวจตลาดในประเทศไทยในปี 2564
 
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายชุดแรกสำหรับโครงการ ‘เครือข่ายการค้าดิจิทัล’ ของสหราชอาณาจักร (ยูเค) มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท หรือประมาณ 8 ล้านปอนด์ที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของยูเคกับตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
สหราชอาณาจักรเปิดตัวโครงการ Tech Export Academy มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มสมาร์ทซิตี้ในการขยายกิจการและส่งออก ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้สัญชาติอังกฤษทั้งหมด 30 รายในการขยายกิจการและส่งออกมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจบโครงการนี้ผู้ประกอบการในโครงการจะมีโอกาสเดินทางมาสำรวจตลาดในตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายของปีหน้าผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงการค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร (DIT) และ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มสมาร์ทซิตี้ในยูเคจำนวนมาก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 108 บริษัทจากหลากหลายภาคส่วนในกลุ่มสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนอาคารอัจฉริยะ และ ความปลอดภัยไซเบอร์
 
นาย แกรห์ม สจ๊วต รัฐมนตรีด้านการส่งออกของสหราชอาณาจักร ประกาศรายชื่อ 30 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ณ งานสัปดาห์เทคโนโลยีลอนดอน (London Tech Week) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (10 ก.ย.)  โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยร่วมกล่าวเปิดงาน 
 
นายสจ๊วต กล่าวว่า ยูเคประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายในเอเชียแปซิฟิกผ่านโครงการเครือข่ายการค้าดิจิทัลด้วยเงินลงทุนกว่า 8 ล้านปอนด์ ซึ่งไทย นับเป็นพันธมิตรสำคัญของยูเค ในแง่ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีดจิทัลและนวัตกรรมที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยออสเตรเลียก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายที่จะได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ให้เป็นเครือข่ายการค้าดิจิทัล ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีในยูเค จากผลของวิกฤตโควิด-19 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการค้าดิจิทัลและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆ
 
นอกจากนี้ นายสจ๊วตมองว่า ต้องการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เราต้องการการออกแบบเมืองที่สอดรับกับชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น การขนส่ง พลังงาน หรือ การออกแบบที่อยู่อาศัย ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ คือ หนึ่งในกลไกสำคัญในการหาคำตอบให้กับโจทย์ของการออกแบบเมืองในศตวรรษที่ 21
 
ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า งาน UK Tech Export Academy ที่ถือเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย ต่อเนื่องจากความร่วมมือในด้านนโยบายและการสร้างเครือข่ายดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านสมาร์ทซิตี้ที่ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน
 
นาตาลี แบล็ค ผู้แทนการค้าสหราอาณาจักร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า เทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ ได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ในเอชียแปซิฟิกไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับเลือกให้เป็นตลาดเป้าหมายในโครงการ Tech Export Academy และ ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีบทบาทส่งเสริมบริษัทในโครงการ 30 บริษัทในการขยายกิจการและส่งออกมายังภูมิภาคนี้ 
 
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 16  กันยายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)