เวียดนามเผยเดือน ม.ค.-สิ.ค. เกินดุลการค้าพุ่ง 2 เท่า

ตามรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม (GDVC) เผยว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามเกินดุลการค้าสูงสุดตั้งแต่เคยมีมาอยู่ที่ 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (5.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยตัวเลขข้างต้น ยังสูงกว่าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ไว้ ประมาณ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค.-สิ.ค. เวียดนามส่งออกรวมอยู่ที่ 175.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมูลค่าการนำเข้ารวมอยู่ที่ 161.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4 ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือน สิ.ค. มีอยู่ 6 รายการ ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน รองลงมาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สิ่งทอ, เครื่องจักร อุปกรณ์, รองเท้าและผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ 
 
ในขณะที่ เวียดนามนำเข้าสินค้ามากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน อยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
 
วันที่ 16 กันยายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)