สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ประชุมจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group)

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ประชุมจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group) การพัฒนาระบบการดําเนินงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ณ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)