สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ประชุมจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group)

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ประชุมจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group) การพัฒนาระบบการดําเนินงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ณ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)