สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ประชุมจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group)

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้ประชุมจัดกิจกรรมระดมสมอง (Focus Group) การพัฒนาระบบการดําเนินงานของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ณ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)