ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกันยายน 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกันยายน 2563 พบว่า อยู่ที่ระดับ 32.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเดือนที่แล้วที่ระดับ 32.3 ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในปัจจุบัน พบว่า เกินกว่าร้อยละ 45 ตอบว่าแย่ลง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการจ้างงาน
 
โดยมีปัจจัยลบที่มีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่น คือ ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมือง ตลอดจนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่อ่จส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนอดีตที่ผ่านมา  รัฐบาลขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
 
การส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 63 ลดลงร้อยละ 7.94 มูลค่าอยู่ที่ 20,212.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 19.68 มีมูลค่าอยู่ที่ 15,862.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  Set Index เดือนกันยายน 63 ปรับตัวลดลง 73.62 จุด จาก 1,310.66 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 63 เป็น 1,237.40 ณ สิ้นเดือนกันยายน 63 และค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากระดับ 31.217 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 63 เป็น 31.367 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 63 ซึ่งสะท้อนว่ามีเงินทุนจากต่างประเทศสุทธิไหลออกนอกประเทศไทย และผลจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
 
อย่างไรก็ดี แนวทางแก้ไขปัญหารัฐบาลควรควบคุมราคาสินค้าให้กับประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลงไม่คึกคัก  แนวทางหรือมาตรการที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาควรทำอย่างรัดกุมโดยไม่ปล่อยให้ไวรัส COVID-19 เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศอีกระลอก  ดูแลสถานการณ์ทางด้านการเมืองให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน  รัฐควรเร่งใช้งบประมาณ และเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงาน หาแนวทางลดภาระหนี้นอกระบบของครัวเรือน  และควรกระตุ้นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศให้อยากเข้ามาติดต่อธุรกิจทำธุรกิจกับประเทศไทยให้มากขึ้นในหลาย ๆ ส่วนของภาคธุรกิจ
 
ที่มา Thai Chamber
วันที่ 14 ตุลาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)