เวียดนามแอร์ไลน์เผยช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เสียรายได้กว่า 10.75 ล้านล้านด่อง

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เปิดเผยว่าสูญเสียรายได้ถึง 10.75 ล้านล้านด่อง (463.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้
ในขณะที่ เวียดนามแอร์ไลน์ได้เปิดเส้นทางบินในประเทศใหม่ 22 เส้นทาง หลังจาก ประเทศสามารถควบคุมโรคโควิด-19 และเปิดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแห่งชาติขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยปัจจุบันสายการบินเปิดเส้นทางบินในประเทศมากกว่า 60      เส้นทาง เฉลี่ยอยู่ที่ 300 เที่ยวบิน/วัน และจำนวนผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
 
ที่มา aiti.thaichamber.org
วันที่ 15  ตุลาคม 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)