การบริหารหนี้สาธารณะสำหรับปี 2563-2565 ของเวียดนาม

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 :
นายกรัฐมนตรีเวียดนามอนุมัติเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 โครงการบริหารหนี้สาธารณะ 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 และแผนการชำระหนี้สาธารณะในปี 2563
 
โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะนี้ รัฐบาลได้กู้เงินประมาณ 1,546.3 ล้านล้านด่อง   เพื่อใช้สำหรับงบประมาณส่วนกลางของรัฐบาลประมาณ 1,420.4 ล้านล้านด่อง และเพื่อปล่อยกู้ประมาณ 125.9 ล้านล้านด่อง
 
โดยแหล่งเงินกู้ตามโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น แหล่งเงินกู้ในประเทศร้อยละ 75-80 ของเงินกู้รายปี และจากแหล่งเงินในต่างประเทศประมาณร้อยละ 20-25
 
แผนดังกล่าวตั้งเป้าหมายในการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2565 เพื่อคงยอดหนี้ สาธารณะที่ร้อยละ 51.4 ของ GDP
 
สำหรับปี 2563 รัฐบาลกำหนดกู้เงิน 501,461 พันล้านด่อง แบ่งเป็นการกู้ภายในประเทศ 394,040 พันล้านด่อง และการกู้จากต่างประเทศ 107,420 พันล้านด่อง
 
จากการระบาด Covid 19 ระรอก 2 ทำให้รัฐบาลเวียดนามพิจารณาการกู้เงินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 ของ GDP เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคาดการณ์ว่าสิ้นปี 2563 หนี้สาธารณะอาจสูงถึงร้อยละ 56-57 ของ GDP
 
 
การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564 :
ธนาคาร UOB คาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ของเวียดนามในไตรมาส 3 ของปี 2563 ที่ร้อยละ 3 (ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าร้อยละ 4.5) และ ไตรมาสที่ 4   ที่ร้อยละ 4 (คาดการณ์ก่อนหน้าร้อยละ 5.5) และคาดว่า GDP ของปี 2563 จะอยู่ที่ ร้อยละ 2.8 จากที่คาดไว้เดิมที่ร้อยละ 3.5 
 
อย่างไรก็ดี สำหรับปี 2564 คาดว่าการเติบโตของ GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากที่คาดไว้ก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.6 
 
 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 8 ตุลาคม 2563
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)