สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติจากท่านธานี แสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงฮานอย ท่านนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย​-เวียดนาม  
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)