จังหวัดด่งนายมอบพื้นที่ให้สนามบินล็องถั่ญ

จังหวัดด่งนายจะส่งมอบพื้นที่ 1,165 เฮกตาร์ (ประมาณ 7,281 ไร่) เพื่อสร้างสนามบิน นานาชาติล็องถั่ญ เฟสแรก ในต้นปีหน้า โดยรัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติรายงานความ     เหมาะสมของแผนการตั้งงบประมาณเพื่อเคลียพื้นที่ จ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านโยกย้ายถิ่นฐาน  และค่าใช้จ่ายลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับชาวบ้านซึ่งย้ายถิ่นฐานมา มีชาวบ้านโยกย้ายถิ่นฐานประมาณ 5,000 ครัวเรือน

สนามบินนานาชาติล็องถั่ญ จะช่วยลดความแออัดของสนามบินนานาชาติตันเซินยัด ในเมืองโฮจิมินท์ลงเมื่อเปิดดำเนินการ สนามบินนานาชาติล็องถั่ญสามารถให้บริการผู้โดยสารได้ปีละ 100 ล้านคน และขนสินค้าได้ปีละ 5 ล้านตัน

แหล่งข่าว : เดอะเนชั่น ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

ผู้สนับสนุน สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
:)