อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเวียดนามสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาค ?

ธนาคารกลางเวียดนาม รายงานว่า ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้ปรับลดการดำเนินการอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 2-2.5/ปี และลดดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้นน้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 0.8-1.5/ปี สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 
ธนาคารกลางเวียดนามได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึงสามครั้ง และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด (ฟิลิปปินส์ลดลงร้อยละ 1.75, ไทยลดลงร้อยละ 0.75, มาเลเซียลดลง ร้อยละ 1.25, อินโดนีเซียลดลงร้อยละ 1, อินเดียลดลงร้อยละ 1.15 และจีนลดลงร้อยละ 0.3) 
 
อนึ่ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของอาเซียน-6 (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) อยู่ที่ร้อยละ 5.7 ต่อปี อาเซียน-4 (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อยู่ที่ร้อยละ 4.82 ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเวียดนามร้อยละ7.2/ปี 
 
อย่างไรก็ดี เวียดนามตั้งเป้าที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นให้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอาเซียน-4
 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)