เวียดนามและนิมิตหมายในบทบาทประธานอาเซียนปี 2020

ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา 4 วัน เมื่อบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอย ผลการประชุมครั้งนี้และผลสำเร็จของปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการเชื่อมโยง การเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวของเวียดนามและประเทศอาเซียนในสภาวการณ์ที่โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อนเนื่องจากการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศใหญ่และผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19
 
ผลสำเร็จของอาเซียนในปี 2020 เป็นความพยายามร่วมของประชาคมอาเซียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม  ในปี 2020 เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมผู้นำ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆและองค์การระหว่างประเทศผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเฉพาะ ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37  ได้มีการจัดกิจกรรมระดับสูงกว่า 20 กิจกรรม อนุมัติเอกสารกว่า 80 ฉบับ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดประชุม
 
เสนอและปฏิบัติความคิดริเริ่มอย่างทันการณ์ :
 
ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง บรรดาผู้นำประเทศต่างๆได้เห็นพ้องเกี่ยวกับมาตรการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆที่อาเซียนต้องเผชิญ รวมทั้ง วิกฤตโควิด -19 ซึ่งผลสำเร็จที่สำคัญนี้ประกอบด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือวิกฤตโควิด -19 ของอาเซียน คลังสำรองอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินอาเซียน การอนุมัติร่างยุทธศาสตร์การรับมือสาธารณสุขฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งความคิดริเริ่มดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการปฏิบัติของอาเซียนเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
 
ในการประชุมครั้งนี้ จากบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม อาเซียนได้แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานและยาวนานของภูมิภาค เช่น การประกาศรายงานผลการประเมินกึ่งวาระการปฏิบัติแผนการโดยรวมวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025  แผนการเชื่อมโยงอาเซียนปี 2025 ร่างแผนการฟื้นฟูอาเซียนในทุกด้านและแผนการผลักดันการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและโลก เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความพยายามส่งเสริมความร่วมมือและการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ ยกระดับความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคต่างๆ
 
สำหรับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ บรรดาผู้นำอาเซียนได้ยืนยันบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยเฉพาะ การลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านระดับภูมิภาคหรือ RCEP นาย หวอชี้แถ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ประเมินว่า
 
“การเจรจาข้อตกลงนี้ต้องใช้เวลานาน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเจรจาที่ซับซ้อนในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนในหลายด้าน อย่างไรก็ดี นี่เป็นข่าวดีต่อกระบวนการร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเชื่อมโยงของอาเซียน โดยเฉพาะระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ รวมทั้ง มีความหมายต่อการค้าโลกอีกด้วย”
 
สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก อาเซียนแสดงความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ทะเลตะวันออกให้เป็นเขตทะเลที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ มีความมั่นคงและปลอดภัยเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเสรี นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ประเมินผลการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องว่า
 
“พวกเราได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยทุกความคิดริเริ่มและประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปีนี้ล้วนได้รับการระบุในการประชุมผู้นำและได้รับการอนุมัติจากบรรดาผู้นำอาเซียน  นี่เป็นสิ่งที่น่ายินดีทั้งในด้านการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนและการรับมือวิกฤตโควิด –19และมุ่งสู่การฟื้นฟูของประเทศอาเซียน”
 
บทบาทที่สำคัญของเวียดนาม :
 
จากการปฏิบัติแนวทาง “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการแปรความท้าทายเป็นโอกาสในปีประธานอาเซียน ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสามัคคี การผลักดันการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ ได้สร้างความสำเร็จในการจัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ค้ำประกันการปฏิบัติแผนการที่ได้วางไว้
 
ส่วนนาง CartlinWiesen หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของโครงการพัฒนาสหประชาชาติประจำเวียดนามได้ประเมินว่า
 
“การประชุมสุดยอดการลงทุนและการประกอบธุรกิจอาเซียนที่จัดโดยเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันลดช่องว่างและความแตกแยกในอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาเป็นหุ้นส่วนในการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด -19 ดิฉันคิดว่า สิ่งนี้มีความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความหลากหลายของอาเซียน”
 
ในตลอดกว่า 5 ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา อาเซียนได้ส่งเสริมความสามัคคี  การเป็นตัวของตัวเองและการเป็นฝ่ายรุกเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ จากผลสำเร็จในการจัดการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผลสำเร็จในปีประธานอาเซียน 2020 เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและ มีบทบาทเป็นผู้นำในปัญหาที่สำคัญของอาเซียน
 
ที่มา vovworld.vn
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)