ต้อนรับ พณฯ ฟาน จี ทั่น เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประเทศเวียดนามประจำประเทศไทย

คุณสุชาติ เศวตกมล ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม กรุงเทพ และกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม พร้อมด้วยนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม กรุงเทพ, ประธานชมรมกอล์ฟชาวเวียดนาม และตัวแทนคณะกรรมการ ต้อนรับ พณฯ ฟาน จี ทั่น (Phan Trí Thành) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประเทศเวียดนามประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)