ร่วมการประชุมภาคีเครือข่าย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่ 1/2563

คุณสุชาติ เศวตกมล ที่ปรึกษาสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม กรุงเทพ, กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่าย สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่ 1/2563
 
ในการนี้คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พร้อมภาคีเครือข่าย SMEs กว่า 30 องค์กร และตัวแทนส่วนราชการ สรรพกร ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาธนาคารไทยเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักศศิธรสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)