สภาธุรกิจ ACMECS เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting 2019

สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง R11 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุง เทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าของ การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะACMECS Business Recommendation ของภาคเอกชนในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS และคุณสนั่น อังอุบลกุล ในฐานะประธาน ACMECS Joint Business Council ได้ส่งมอบตําแหน่ งประธานต่อให้กับสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศกัมพูชา
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)