เข้าเยี่ยมคาระวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณราเกส ซิงส์ กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณสันติ วิศวเมธีกุล กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมคาระวะ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เพื่อหารือการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามครบรอบ 45 ปี ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ  

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)