เข้าเยี่ยมคาระวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณราเกส ซิงส์ กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณสันติ วิศวเมธีกุล กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมคาระวะ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เพื่อหารือการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามครบรอบ 45 ปี ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ  

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)