นักธุรกิจไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมงาน Tet: Get Together for Thai Business and Community

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอยได้จัดงานเลี้ยงรับรอง Tet: Get Together for Thai Business and Community ซึ่งนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้กล่าวนโยบายแนะนำทีมประเทศไทยในกรุงฮานอยแก่นักธุรกิจไทยและชุมชนไทยในภาคเหนือของเวียดนามที่เดินทางมาเข้าร่วมงานรวม 75 คน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนของไทยในเวียดนาม ขอให้ภาคเอกชนรักษาการปฏิบัติตนเป็น good corprate citizens ต่อไป เพราะสิ่งที่สนับสนุนและอยากเห็นมากยิ่งขึ้นคือ

  1. การรวมตัวเข้มแข็งที่มากขึ้นของชุมชนนักธุรกิจไทย โดยอาจยกระดับเป็นสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม และ
  2. คนเวียดนามมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเวียดนามของธุรกิจไทย-เวียดนามในเวียดนาม

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย: www.thaiembassy.org/hanoi

 

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)