ไทยและเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership)

ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 และการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและเวียดนาม(Foreign Ministers’ Retreat) ครั้งที่ 3 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ไทยและเวียดนามให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากขึ้น จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการดำเนินความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม ระยะที่ 2(ปี 2562-2566)

ในการค้าการลงทุน ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อมูลค่าการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2563 รวมทั้งยืนยันที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกและนำเข้าและการลงทุนของกันและกัน ฝ่ายไทยยินดีต้อนรับนักลงทุนเวียดนามให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกในด้านการเชื่อมโยงและการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)