รับฟังแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (CCI) ประจำเดือนธันวาคม 2563

รับฟังแถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย (CCI) ประจำเดือนธันวาคม 2563 ผลกระทบจากมาตรการยกระดับ 28 จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีต่อเศรษฐกิจไทย"
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.
 
โดย
- ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
- นายวาทิตร  รักษ์ธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
- นายวิเชียร  แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
ที่มา Thai Chamber
วันที่ 7 มกราคม 2564  

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)