เขตเศรษฐกิจ Van Phong มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน LNG ของประเทศ

เขตเศรษฐกิจ Van Phong ซึ่งตั้งอยู่บนอ่าว Van Phong จังหวัดคั้ญหว่า มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลสูง โดยปัจจุบันเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีโครงการลงทุน 158 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเป็นโครงการลงทุนภายในประเทศ 129 โครงการ และโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 29 โครงการ ซึ่งยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเขตเศรษฐกิจแห่งอื่นๆ ในเวียดนาม
 
เมื่อกลางปี 2563 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติให้จังหวัดคั้ญหว่าระงับการดำเนินแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ Van Phong ชั่วคราวจนกว่าสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) จะผ่านกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภายหลังจากนั้น เขตเศรษฐกิจ Van Phong ได้ดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ขึ้นหลายโครงการ มูลค่าการลงทุนรวมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัท Millenium Petroleum (สหรัฐฯ) ได้เสนอการลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตเศรษฐกิจ Van Phong ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรงงานผลิตไฟฟ้าและโกดังท่าเรือสำหรับเก็บ LNG โดยมีกำลังการผลิต 9,600 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายให้โครงการกลายเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมา บริษัท J-Power (ญี่ปุ่น) ก็แสดงความประสงค์จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Van Phong Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) มูลค่าการลงทุน 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำลังการผลิต 3,000 เมกะวัตต์
 
เขตเศรษฐกิจ Van Phong มีพื้นที่รวม 1,500 เฮกตาร์ ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนกว่า 200 รายได้ลงทะเบียนสำหรับการสำรวจพื้นที่ และคาดว่าในอนาคตจะสามารถดึงดูดการลงทุนมูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดคั้ญหว่าสามารถเป็นผู้นำด้านการดึงดูดโครงการลงทุน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจ Van Phong ซึ่งได้สำรองพื้นที่ 1,053 เฮกตาร์สำหรับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน โดยเฉพาะ LNG นอกจากนี้ ยังกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะท่าเรือ Nam Van Phong เพื่อให้สามารถใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่
 
นาย Nguyen Tan Tuan ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดคั้ญหว่ากล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดพยายามดึงดูดการลงทุนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ Van Phong อย่างก้าวกระโดด และมีแผนจะเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอเพิ่มพื้นที่พัฒนาโครงการพลังงาน LNG และโกดัง LNG อีก 4 แห่ง ซึ่งหากกระทรวงฯ บรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 ก็จะช่วยให้นักลงทุนข้างต้นเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาให้เขตเศรษฐกิจ Van Phong เป็นศูนย์กลางพลังงาน LNG สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงด้านพลังงานแห่งชาติ
 
ที่มา ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
วันที่ 13 มกราคม 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)