เวียดนามต่อสู้กับสภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ผุพัง

“เวียดนามมีโครงสร้างพื้นฐานที่อ่อนแอและต้นทุนค่าขนส่งสูง ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจด้านโลจิสติกไม่สามารถทำธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ เวียดนามตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,000 ก.ม. เวียดนามจึงน่าจะเป็นจุดแวะของสายการเดินเรือต่างๆ

ธุรกิจโลจิสติกของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตรา 13-15 % ต่อปี แต่เวียดนามก็ยังประสบปัญหาสภาพถนนไม่และโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมการบินไม่เพียงพอ

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโลจิสติกต่างๆ ก็ยังด้อย เวียดนามมีบริษัทด้านโลจิสติกกว่า 4,000 บริษัท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง

ที่มา: เดอะเนชั่น ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)