เทศกาลบอลลูนลมร้อนในเวียดนามดึงดูดนักท่องเที่ยว

บอลลูนลมร้อนลายสายรุ้ง ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่เหนือเมืองฮเว (Hue) โบราณ  ในเทศกาลซึ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้นั่งบอลลูนชมวิวเมืองฮเว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองฮเว ถึง 4.3 ล้านคนในปีกลาย

ค่าบริการขึ้นนั่งบอลลูนชมเมืองฮเว 40 นาที อยุ่ที่ 280 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เดอะเนชั่น ลงวันที่ 29 เมษายน 2562

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)