เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย

กรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าพบ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เนื่องในเทศกาลเต็ด (TET Vietnam) ณ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)