เศรษฐกิจเวียดนามอาจเติบโตสูงสุดร้อยละ 5.8 ในปี 2564

สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์และนโยบายเวียดนาม (Vietnam Institute for Economic and Policy Research: VEPR) คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2564 แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
 
รูปแบบที่ 1 หากการแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินสำคัญของโลกอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบต่อสาขาเกษตร ป่าไม้ ประมง การผลิตและแปรรูป และสาขาการบริการในระดับต่ำกว่าปี 2563 เศรษฐกิจเวียดนามอาจเติบโตร้อยละ 5.6 – 5.8
 
รูปแบบที่ 2 หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สายพันธุ์ใหม่ที่จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องชะงัก อีกทั้ง การแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินสำคัญของโลกยังไม่ยุติ เนื่องจากการใช้วัคซีนยังไม่ครอบคลุมคนจำนวนมาก เศรษฐกิจเวียดนามอาจเติบโตร้อยละ 1.8 – 2
 
ที่มา thaibiz-vietnam.com
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)