ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2563

สำนักที่ปรึกษา Asia Perspective (สหรัฐฯ) รายงานว่า เศรษฐกิจเวียดนามในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการฟื้นตัวของสาขาการผลิตและแปรรูป ซึ่งเติบโตร้อยละ 8.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และตลอดปี 2563 สาขาดังกล่าวเติบโตร้อยละ 5.82 คิดเป็นสัดส่วนของการเติบโตของ GDP ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ร้อยละ 4.48 และส่งผลให้ GDP เวียดนามเติบโตร้อยละ 2.91 ขณะเดียวกัน การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เติบโตร้อยละ 13.3 การนำเข้าเติบโตร้อยละ 15.7 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เพิ่มขึ้นจาก 117 จุด ในไตรมาสที่ 2 เป็น 121 จุด ในไตรมาสที่ 4 ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแห่งญี่ปุ่น (Japan Research Institute: JRI) นำเสนอรายงานว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีที่ผ่านมา คือ การส่งออก โดยอัตราการเติบโตของการส่งออกคิดตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
 
ที่มา thaibiz-vietnam.com
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)