"กลินท์" ส่งไม้ต่อปธ.หอคนใหม่ ต่อยอดงานหอการค้า

“กลินท์” ส่งไม้ต่อประธานหอคนใหม่ “สนั่น อังอุบลกุล” สานต่อและต่อยอดงานหอการค้า พร้อมร่วมมือกับรัฐบาล
 
นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปลายเดือนนี้ หอการค้าไทยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยผู้ที่จะมาเป็นปรธานหอการค้าคนใหม่ คือนายสนั่น  อังอุบลกุล  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ซึ่งเชื่อมั่นว่า แนวทางที่หอการค้าไทยได้ดำเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะยุคสมัยใด จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น ไม่ว่าใครจะมาเป็นประธาน หรือเป็นกรรมการก็ตาม ทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเสริมและสานเจตนารมณ์ของหอการค้าต่อไป
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหอการค้าทำงานร่วมกับภาครัฐถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งหอการค้าไทยได้เข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อผลักดันแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เรื่อง Vaccine Passport สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย การวางแผนรองรับการเปิดประเทศ เรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) เรื่องการท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ Happy Model หรือ โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข (กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี แบ่งปันสิ่งดี ๆ)
 
ซึ่งได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีไปแล้ว สิ่งเหล่านี้จะมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด นอกจากนั้น ยังมีเรื่องเกษตรมูลค่าสูงที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเกษตรมูลค่าสูงจะเป็นจุดแข็งของประเทศที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป  โดยหอการค้าไทยก็มีแนวทางในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ยังต้องจับตามองในปีนี้ก็คือเรื่องอากาศสะอาดและการบริหารจัดการน้ำโดยที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดต่อรัฐสภาไปแล้ว ซึ่งรอการพิจารณาอยู่ นอกจากนั้น เรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูร้อนนี้ ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากพอสมควร ซึ่งจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไป
 
ด้านนายสนั่น  อังอุบลกุล  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่าที่ประธานหอการค้าคนใหม่กล่าวว่า การขับคลื่อนของหอการค้าจากนี้ก็จะต่อยอดจากสิ่งที่ประธานหอคนเก่าดำเนินการไว้ที่มีหลายเรื่อง รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคัฐ นโยบายต่างๆของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนก็พร้อมที่จะสนับสนุน
 
ทั้งนี้ในวันที่24 มีนาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย พร้อมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่แทนคณะกรรมกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระลง พร้อมกันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่นัดพิเศษเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการหอการค้าไทยคนใหม่วาระปี 2564-2565 สืบแทนนายกลินท์ สารสิน ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 สมัย(วาระปี 2560-2561 และวาระปี 2562-2563)
 
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 16 มีนาคม 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)