"สนั่น อังอุบลกุล" ประธานหอการค้าไทยคนใหม่กับภารกิจ ฟื้นเศรษฐกิจไทยใน 99 วัน

ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 55 ของ หอการค้าไทย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดย ‘สนั่น อังอุบลกุล’ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยคนที่ 25 ซึ่งชูนโยบาย ‘Connect the Dots’ ฟื้นเศรษฐกิจไทยใน 99 วัน 
หอการค้าไทยจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่ย และแก้ไขปัญหาระยะสั้น ทั้งการจ้างงานและปัญหาของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs 
 
 
ประเด็นเร่งด่วนและสำคัญดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 99 วัน
1. เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ 
2. เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ด้วย Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. แก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้สะดวก
 
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนภาครัฐในด้านการฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้กลับมาเดินได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนในการจัดหาวัคซีน, การนำเข้า, การขนส่ง, การหาสถานที่ในการฉีด รวมถึงตู้เย็นในการจัดเก็บวัคซีน ให้ประชาชนด้วยการวางแผนร่วมกับรัฐบาล
 
“บริษัทภาคเอกชนและหอการค้าไทย ได้มีการเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมวัคซีนภาคเอกชนในแคมเปญ buy 1 give 1 ซึ่งเป็นการจัดหาวัคซีนให้พนักงานของบริษัทตัวเอง 1 โดส และมอบให้ประชาชนฟรี 1 โดส เป็นต้น”
 
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยจะเป็นส่วนเชื่อมโยงข้อมูลและคัดกรองระหว่างค้าปลีกรายใหญ่ที่เก็บข้อมูลของซัพพลายเออร์หรือผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ในศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า เพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน-ซอฟท์โลนของ SMEs จากธนาคารพาณิชย์ ได้มากขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่อง และช่องทางการค้าขายให้ได้รับการพิจารณาเครดิตได้อย่างรวดเร็ว
 
“ปัจจุบัน smes เหล่านี้มีจำนวนหลายแสนรายทั่วประเทศ โดยแผนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการบรรเทาผลกระทบได้จากสถานการณ์โควิด”
 
 
นายณนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหารหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้ายไทยจะเสนอให้ภาครัฐสร้างความมั่นใจให้เกิดการใช้จ่ายด้วยแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ โดยการยกระดับโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ให้เป็น ยิ่งใช้ยิ่งได้คืน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท) 
 
“กลุ่มการค้าและบริการจะมีภารกิจหลัก 2 ภารกิจ คือ 1.การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ และ 2.การฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ”
 
 
นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เป้าหมายที่หอการค้าไทยจะเสนอให้ปรับปรุงด้านกฎหมายภายใน 99 วันคือ หลักเกณฑ์ของคนเข้าเมืองโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือ และการทบทวนการลดหรือเลิกขอใบอนุญาต และการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระของกลุ่มธุรกิจ อาทิ การท่องเที่ยว หรือ MICE
 
“หอการค้าจะ connect หน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่อนาคตภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
 
อย่างไรก็ตาม นโยบาย ‘Connect the Dots’ ฟื้นเศรษฐกิจไทยใน 99 วัน จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการเปิดประเทศในวันที่ 1 ก.ค. 2564 ซึ่งจะเริ่มจาก จ.ภูเก็ต โดยเชื่อว่าการเชื่อมโยงทุกฝ่ายของ หอการค้าไทย ภายใต้นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 1 ไตรมาส อย่างแน่นอน จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 3 จะเร็วขึ้นเป็นไตรมาส 2 ของปีนี้ โดยการขับเคลื่อนแบบองค์รวมนี้เชื่อว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะมีอัตราเติบโตได้มากกว่า 3% ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ซึ่งอาจจะแตะระดับ 3-3.5% ได้อย่างแน่นอน
 
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่ นำโดย สนั่น อังอุบลกุล จะนำทีมเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ภายใน 1 เดือนจากนี้ พร้อมการเดินสายพบหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
 
ที่มา business today
วันที่ 29 มีนาคม 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)