คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมงาน (ACP'15)

คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมงาน ASEAN COMMUNICATION PROGRAM 2015 (ACP'15) จัดโดยศูนย์บริการต่างประเทศ กรมความสัมพันธ์ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)