คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมงาน (ACP'15)

คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมงาน ASEAN COMMUNICATION PROGRAM 2015 (ACP'15) จัดโดยศูนย์บริการต่างประเทศ กรมความสัมพันธ์ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)