อุตสาหกรรมป่าไม้ของเวียดนามตั้งเป้าส่งออกกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

จากการแถวงข่าวของรัฐมนตรีการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) เปิดเผยว่าในปี 2562 มูลค่าการส่งออกไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้จะขยายตัวถึง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วงครึ่งปีแรก (6 เดือนแรก) มีมูลค่าส่งออกรวม 5.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ของเวียดนาม ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และลดความตึงเครียดจากการเพราะปลูกพืช เป็นต้น 
 
ในขณะที่ เวียดนามมีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชพันธ์ชนิดอื่น เช่น การเพาะปลูกสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  นอกจากนี้ ทางกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้กำหนดร่างกฎหมาย เพื่อดำเนินตามข้อตกลงความร่วมมือการค้ากับสหภาพยุโรป ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน ปี 2562
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562
 
credit : aiti.thaichamber.org

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)