ตลท.เล็งออกสกุลเงินดิจิทัล CLMV

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยภายในงานเสวนาลิบราว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวคิดศึกษาและพัฒนาแพลต ฟอร์มการเชื่อมโยงตลาดกลุ่ม “CLMV” ที่ให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศรวมกันได้ รวมทั้งอาจลดระยะเวลา และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ปัจจุบันดำเนินการ 2 วันทำการ (ที+2) ให้เร็วขึ้นมากกว่าเดิม 
 
ซึ่งเบื้องต้นหากดำเนินการจริง คงต้องมีการทดลองทำสกุลเงินดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิงในกลุ่ม (CLMVT) ผ่านศูนย์ทดสอบนวัตกรรมการเงิน (แซน บอค) เพื่อทดสอบระบบดังกล่าวก่อน อย่างไรก็ตาม ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการดำเนินการเพื่อพัฒนาการลงทุนให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีรวมกัน โดยจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาคให้กับนักลงทุนไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ
 
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562
 
 
credit : aiti.thaichamber.org

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)