อัพเดท "ช่องทางสมัคร-งดสมัคร" ประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา ที่นี่

อัพเดท ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ สมัครเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีช่องทางไหนสมัครได้ ช่องทางไหนงดสมัคร พร้อมหลักฐาน-เงื่อนไข ครบจบที่นี่
 
กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 และ 20 ก.ค.64 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน"ประกันสังคม" รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 
 
 
ในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ 
 
* ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 
* สัญชาติไทย 
* ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
* เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน จำนวน 1 เดือน
 
อัพเดทช่องทาง"สมัคร-งดสมัคร"ประกันสังคมมาตรา 40
 
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประชาชนเพยีงใบเดียวได้ที่ 
* เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
* Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
* เว็บไซต์ www.sso.go.th
 
ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า ม40 งดสมัคร งดติดต่อ สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือผู้ประกันตนมาตรา 40 งดเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม  เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19
 
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)