อัพเดท วัคซีนโควิดในไทย ฉีดฟรี-ทางเลือก มีกี่รายการ อะไรบ้าง

อัพเดท วัคซีนโควิดในไทย อย.อนุมัติแล้ว 6 รายการ "โควิดซิโนแวค-แอสตราเซเนก้า-จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน-โมเดอร์นา-ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์" ในจำนวนนี้เป็นวัคซีนหลักที่รัฐจัดหา ฉีดให้ประชาชนฟรี 4 รายการ และเป็นวัคซีนทางเลือก 2 รายการ
 
อัพเดท วัคซีนโควิด-19 ในไทย ปัจจุบันมีวัคซีนโควิดที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารเละยา หรือ อย.แล้ว 6 ราย ดังนี้
 
* วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac) อย.อนุมัติเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564
* วัคซีนโควิดแอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) อย.อนุมัติเมื่อ 20 มกราคม 2564
* วัคซีนโควิดจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) อย.อนุมัติเมื่อ 25 มีนาคม 2564
* วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) อย.อนุมัติเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564
*  วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) อย.อนุมัติเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564
* วัคซีนโควิดไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค (Pfizer/ BioNtech) อย.อนุมัติเมื่อ 24 มิถุนายน 2564
 
วัคซีนโควิด-19 ในไทย สามารถแยกได้ดังนี้
 
1. วัคซีนหลัก ที่ประชาชนจะได้ฉีดฟรี ได้แก่ แอสตราเซนเนกา ซิโนแวค ไฟเซอร์ และ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
2. วัคซีนทางเลือก(ซื้อได้) ได้แก่ ซิโนฟาร์ม และโมเดอร์นา
 
สธ.จัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนภายในปี 64 :
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าวการจัดหาวัคซีนโควิด-19 กล่าวว่า กรมควบคุมโรคและบริษัทไฟเซอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีน mRNA จำนวน 20 ล้านโดส หลังจาก ครม.อนุมัติให้ลงนาม จะส่งมอบตามแผนภายในไตรมาส 4 ปี 2564
 
การจัดหาวัคซีนโควิด-19 มีการลงนามจองซื้อและจะส่งมอบตามสัญญาจำนวน 100 ล้านโดสในปี 2564 ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ซิโนแวค 19 ล้านโดส และไฟเซอร์ 20 ล้านโดส แต่ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนมีจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจะจัดหาเพิ่มเติมและแจ้งความคืบหน้าต่อไป
 
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564   

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)