เปิดการประชุมครั้งแรกสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งแรกสภาแห่งชาติสมัยที่ 15  โดยมีเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่อง ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้ง ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสการปฏิวัติ บรรดาแขกรับเชิญ  ตัวแทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม
 
ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะได้ยืนยันว่า การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021 -2026 ได้ประสบความสำเร็จ สร้างนิมิตหมายใหม่ในประวัติศาสตร์ของสภาแห่งชาติเวียดนาม ผลสำเร็จของการเลือกตั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแหล่งพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ  พร้อมทั้ง เผยว่า การประชุมครั้งนี้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบในทางลบและยาวนานต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก รวมทั้งเวียดนาม ซึ่งบังคับให้ประเทศต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
“ สภาแห่งชาติและบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ต้องตระหนักได้ดีต่อความไว้วางใจและความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อุปสรรคและโอกาสต่างๆโดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ประเทศกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการชี้นำของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ส่งเสริมจิตใจความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน ให้ความเคารพประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส่งเสริมทักษะความสามารถและสติปัญญา มีความตั้งใจการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ เกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริง มีข้อเสนอต่างๆเพื่อให้สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน มีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทันการณ์ สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน มีส่วนร่วมปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จ”
 
ในกรอบการประชุม สภาแห่งชาติจะทำการเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานภาครัฐ พิจารณาและอนุมัติแผนการเศรษฐกิจ-สังคมในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ เอื้อให้แก่หน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติและมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จ  ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะยืนยันว่า ผลสำเร็จของการประชุมนี้จะเป็นพื้นฐานและพลังขับเคลื่อนให้แก่การดำเนินงานของสภาแห่งชาติสมัยที่ 15
 
ในนามคณะกรรมการกลางพรรค เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม โดยชี้ชัดถึงเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์ของสภาแห่งชาติทั้ง 14 สมัย ย้ำถึงหน้าที่ของสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาแห่งชาติต่อการพัฒนาของประเทศในระยะต่อไป
 
ที่มา vovworld.vn
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564   

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)