จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม

คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)