จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม

คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)