ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "Viet Nam –Thailand: stronger together,responding to the Covid-19 pandemic and recovery"

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Viet Nam –Thailand: stronger together,responding to the Covid-19 pandemic and recovery” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนาม ตลอดจนเพื่อเป้นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
 
 
โดยมี ฯพณฯ นิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และ H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนา มีวิทยากรรับเชิญจากภาครัฐและเอกชนของเวียดนามและไทยเป็น speaker ในหัวข้อ
 
SESSION 1: PATH TO ECONOMIC RECOVERY
Economic recovery policy of Viet Nam and Thailand :
-DDG of Viet Nam’s Foreign Investment Agency (TBC) 
-DDG of Department of Economic Affairs, Viet Nam MOFA (TBC) 
Representative from NESDC, Thailand (TBC) 
 
Responses to the adverse impact of the Covid-19 pandemic on doing business in Viet Nam and Thailand :
-Mr. Sanan Angubolkul, Chairman of Thai Chamber of Commerce and Thai-Viet Nam Business Council
-Mr. Nguyen Quang Vinh, Secretary General, Vietnam Chamber of Commerce
 
SESSION 2: TRADE AND INVESTMENT IN THE CONTEXT OF COVID-19
Sustaining trade and investment in the context of Covid-19: private sector’s views :
-Ms. Somhatai Panichewa, CEO of Amata Viet Nam Public Company Ltd.
-Dr. Krirana Limpahayom, CEO, Banpu Power Public Company Limited
-Mr. Aswin Techajareonvikul, CEO and President, Berli Jucker Public Company Limited
-Khun Dhep from SCG (TBC) 
-Ms. Le Nhat Thuy, Chairwoman of CPV’s Donation Fund & Senior Vice-President in Corporate Compliance and Mr. Chinoros Benjachavakul, Senior Vice-President in Human Resources and Corporate Affairs, C.P.Viet Nam 
 
Sustaining supply chains and logistics during the pandemic :
-Representative from Automotive industry (Toyota Tsusho/AAPICO Hightech)
-Mr. Nguyen Phuoc Linh, CEO, FPT Greater Bay Indochina
-Ms. Pham Thi Huong Lan, CEO, Vinafco Company (Viet Nam)
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)