สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยครั้งที่ 1

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยครั้งที่ 1 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)