สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยครั้งที่ 1

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยครั้งที่ 1 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)