สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม

สภาธุรกิจไทย-เวียดนามเข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม และเปิดตัวหนังสือ “การทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม” ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)