สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำคณะ YECBK เดินทางไปร่วมงานเสวนา

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำคณะ YECBK เดินทางไปร่วมงานเสวนาและเยี่ยมชมสถานประกอบการไทยในโฮจิมินท์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)