สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำคณะ YECBK เดินทางไปร่วมงานเสวนา

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำคณะ YECBK เดินทางไปร่วมงานเสวนาและเยี่ยมชมสถานประกอบการไทยในโฮจิมินท์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)