สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 และแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “Connect the Future รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
 
 
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทาย (BCG, พลังงาน)”, ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐากถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับการฟื้นตัวหลังโควิด-19” และท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Connect ธุรกิจไทย พาณิชย์ยุคใหม่ เชื่อมไทย เชื่อมโลก”
 
 
 
 
การเสวนา เรื่อง “CONNECT หอการค้า 5 ภาค เดินหน้าฝ่าวิกฤต เพื่อพลิกเศรษฐกิจไทย” ร่วมเสวนาโดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
การเสวนาเรื่อง “CONNECT SMEs ไทย ด้วย Digital Transformation” ร่วมเสวนา โดย คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
การนําเสนอผลงานผู้ชนะเลิศ จากการแข่งขัน YEC Pitching และมอบรางวัลประจําปี 2564, รางวัล YEC Pitching, รางวัล TCC Connect, รางวัลสิทธิประโยชน์, รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม
 
โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา คุณอิสระ ว่องกุศลกิต ประธานกิตติมศักดิ์, คุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส, รองประธาน, คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน, หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
ที่มา หอการค้าไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)