งานประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (CVTEC)

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (CVTEC) จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Swisssotel Bangkok Ratchada เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 
และเป็นสักขีพยานในการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ นานาชาติเชื่อมโยงงานแสดงสินค้าเส้นทาง CVTEC ระหว่าง โครงการ Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor Cooperation Conference (CVTEC) 
 
 
 
โดยมี คุณนิยม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจทางทะเล กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย (CVTEC) (ฝ่ายไทย) และประธานจัดงาน, คุณธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบริหาร สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมงาน
 
ในงานสัมมนายังมากิจกรรม Potential of Tourism in Cambodia and Vietnam, กิจกรรม Tourism & DMC Business Matching
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สภาธุรกิจไทยเวียดนาม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)